Studio otwarte tylko po ówczesnym umówieniu spotkania +48 500 800 840

O mnie


Nigdy nie chowaj aparatu zanim nie opuścisz miejsca (Joe McNally)

Robert Tomasz Zięba

ROBERT T.ZIĘBA (Irlandia – Polska) – absolwent studiów wyższych St.Kevin’s College w Dublinie – Media Production, Photography & Visual Arts, Irlandia. To dziennikarz, ściśle współpracujący z europejskimi komitetami organizacyjnymi amatorskich i profesjonalnych festiwali i konkursów – Polska, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Kazachstan, Rosja i inne. Jego prace odzwierciedlają życie codzienne, można w nich zobaczyć uwiecznione aparatem każde emocje – wzruszające chwile radości bądź smutku, sielanki bądź energicznego wydarzenia. Dyrektor Artystyczny festiwali Karawany Kultury, Prezes Fundacji Benefis.

ROBERT T. ZIĘBA (Ireland – Poland) – graduated from the St.Kevin’s College in Dublin – Media Production, Photography & Visual Arts, Ireland. He is a journalist closely cooperating with European organizing committees of art festivals and contests for amateurs and professionals in Poland, Hungary, Germany, Spain, Ireland, Kazakhstan, Russia and others. His works reflect everyday life, real emotions – touching moments of joy or sadness, idyll or energetic event. Artistic Director of the Internationsl Cultural Caravan Festival&Contest, President of Foundation Benefis.

ROBERT T. ZIĘBA / Роберт Томаш Земба (Ирландия – Польша) – выпускник университета St.Kevins College факультета Media Production, специализация Photography&Visual в Дублине, Ирландия. Вторая специализация – Graphics and Print Media. Фоторепортер и журналист, тесно сотрудничающий с европейскими оргкомитетами любительских и профессиональных фестивалей, конкурсов и образовательных программ Польши, Венгрии, Германии, Испании, Ирландии, Казахстана, России и других. На его персональных выставках работы отражают повседневную жизнь, весь спектр эмоций, увековеченных камерой – трогательные моменты радости или печали, сельская идилия, бурная энергетика яркого события. Артистический директор фестивалей и конкурсов Международного Проекта Караван Культуры, Президент Культурного Фонда Бенефис.